BEGRIJPELIJKE ILLUSTRATIES voor OVERHEIDSCOMMUNICATIE |  Van vakjargon naar helder beeld

Ik maak begrijpelijke Illustraties ten behoeve van overheidscommunicatie, zodat de boodschap toegankelijk wordt voor een breder publiek. Mijn doel is dat mensen zich meer gezien en gehoord voelen wanneer er op een manier wordt gecommuniceerd die ze verstaan!

Cecile Reijnders illustrator begrijpelijke illustraties overheidscommunicatie visuele communicatie

Illustraties in overheidscommunicatie

Het is een hele uitdaging om vanuit je vertrouwde eigen jargon te komen tot een toegankelijke tekst die door iedereen begrepen wordt, inclusief mensen die laaggeletterd zijn of een andere taal spreken.

 

Ten eerste kun je je teksten schrijven op taalniveau B1. B1-niveau wordt door het overgrote deel van de mensen begrepen. Het is geschreven in korte eenvoudige en actieve zinnen met woorden die de meeste mensen begrijpen.

 

Illustraties kunnen verschil maken in het communiceren van je boodschap voor een groter publiek.

 

Begrijpelijke illustraties overstijgen de beperkingen van taal en bereiken een groter publiek.

• Illustraties worden letterlijk door MEER MENSEN BEGREPEN, omdat ze de taal en leeftijd overstijgen.

• Illustraties worden veel SNELLER door de hersenen verwerkt.
• Illustraties trekken ook eerder de AANDACHT, waardoor de kans dat mensen de geschreven teksten lezen groter is. (In een tijd waarbij de concurrentie op aandacht zo groot is.)

• Met illustraties kun je iemand ook op een EMOTIONEEL level raken, wat een hele belangrijke motivator is in het aanpassen van je gedrag en het vinden van common ground.

Begrijpelijk uitleggen van (werk)processen en instructies, visuele communicatie

Ook voor hoger opgeleiden

Niet alleen hebben mensen die laaggeletterd zijn of die een andere taal spreken behoefte aan begrijpelijke visuele communicatie. Ook hoger opgeleiden hebben deze behoefte om hele andere redenen. Enerzijds leven we in een tijdperk waarin er enorm veel informatie op ons afkomt en de concurrentie hoog is en anderzijds hebben we niet meer de tijd om hele stukken tekst te lezen.

 

Als ik voor mijzelf spreek bijvoorbeeld, heb ik gemiddeld 3 minuten onafgebroken aandacht om mij te focussen, voordat mijn 3 jarige peuter de bank voorziet van een laagje lipgloss. Het lukt vaak niet om mijn aandacht op stukken tekst te richten. Het is geen desinteresse, onkunde of onwil. Ik ben doorgaans al blij wanneer ik de  nieuwsbrief van school heb gelezen en ik mijn dochter op de juiste dag in haar verkleedkleren op school afzet.

 

En dit onderschrijven ook mensen zonder kinderen. Wil je de aandacht trekken, dan mag het opvallend, toegankelijk, begrijpelijk en snel!

 

Illustraties kunnen hierop inspelen!

 

 

WAT ANDEREN ZEGGEN

RIJKSWATERSTAAT

Visuele communictie illustraties rijkswaterstaat teksten verbeelden

In 2018 en 2019 heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een pilot burgerparticipatie opgestart om een beeld te krijgen over nieuwe ontwikkeling op het gebied van participatie die op ons af zouden komen.

We hebben een aantal praktijkgevallen gekozen en daar leerervaringen uit gedestilleerd.

Aangezien beelden helpen in het uitdragen van de leerervaringen hebben we Cecile Reijnders gevraagd teksten te verbeelden. In korte tijd en naar grote tevredenheid hebben we praatplaat ontvangen en gebruikt.

De lessen hebben we op deze wijze goed kunnen delen binnen Rijkswaterstaat.

 

 

Dr.ir. H.H. ten Cate, 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

TRAGEPOST

trage post sociaal duurzaam initiatief voor lokale verbinding utrecht leidsche rijn

Cecile maakt echt contact met jou en je ontwerp-vraag. Ze is een creatieve en inspirerende vormgever. Vanwege haar achtergrond als psycholoog weet ze uitgebreid in te gaan op de boodschap die je wilt overbrengen met je ontwerp. In mijn geval: ik wilde een logo voor TragePost. Door met Cecile te brainstormen over kleuren, vormen, symbolen, grootte, maar ook het doel / de doelgroep kwamen we tot een logo. Ook gaandeweg het proces hadden we contact om zoveel mogelijk te ontdekken wat het beste past bij TragePost. Cecile hielp ons met het visualiseren van onze boodschap. En daardoor werd nog meer duidelijk wat TragePost is en waar we voor staan. Om dat in een logo terug te zien... dat is zo leuk! Het logo dat Cecile maakte geeft iets feestelijks aan TragePost en versterkt onze eigenheid.

Marieke Vader-Vink,

TragePost

GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

neel en minne duurzaam hergebruik van vintage items

Boodschap simpel overbrengen? Denk aan Cecile. Ze heeft voor onze gemeente een illustratie voor een cadeaubon gemaakt. Door haar creatieve ideeën  hebben veel inwoners de cadeaubon binnen de gemeente gebruikt. Ze weet wat ze doet en is een enthousiaste ondernemer.

 

Sla de spijker op zijn kop en gebruik een illustratie voor je boodschap!

 

 

Lilian ter Burg,

Gemeente Vijfheerenlanden

EERST WAS ER BEELD!

Illustraties maken een revolutionaire comeback!

Beeldtaal is oeroud! Lang voordat we konden lezen en schrijven maakten we beelden en communiceerden hiermee!

 

Het begon allemaal met grottekeningen om tradities te bewaren en verhalen te vertellen. Daarna kwam pas het geschreven woord. 

 

Nu zijn we aan een stevige comeback bezig! De hoeveelheid beelden in communicatie groeit enorm!

 

De competitie om aandacht is groot, en wil je mensen bereiken dan zul je deze competitie aan moeten gaan met gebruik van beeld.

Our brains are ready!

Geschreven of gesproken tekst wordt één keer opgeslagen in je hersenen. Maar beelden en illustraties worden op twee verschillende plekken opgeslagen, namelijk het beeld én het woord dat bij het beeld  hoort. 

 

Hierdoor wordt de boodschap duidelijker en dubbel opgeslagen in het lange termijn geheugen, waardoor de boodschap langer blijft hangen.

 

Beelden worden 60.000 keer sneller verwerkt door de hersenen. 90% Van de informatie die wordt verwerkt door onze hersenen is visueel.

 

Daarnaast kan één beeld zoveel informatie bevatten waar tekst al gauw een paar A4tjes nodig heeft om alles te beschrijven. En dit kost veel meer tijd.

beeldtaal, pictogrammen, we spreken af bij de strandbal,  universele beeldtaal, overheidscommunicatie

BETALEN MET DE UTRECHTSE EURO!

Wist je dat je bij mij ook kunt betalen met de Utrechtse Euro?⁠

De Utrechtse Euro is een LOKALE MUNTEENHEID die zich inzet voor een STERK SOCIAAL NETWERK. Het stimuleert dat geld binnen ONZE REGIO blijft en niet wegglipt naar Bol, Amazon of China.⁠

Wanneer je een Utrechtse Euro hebt uitgegeven, geeft diegene dat geld vervolgens ook weer uit bij iemand binnen het netwerk. Daardoor hebben veel meer mensen baat bij dezelfde euro’s. Een prachtig systeem om lokaal WERKGELEGENHEID en sociale welvaart te creëren.⁠

Dit is een initiatief dat aansluit bij mijn werk en KERNWAARDEN. Met mijn illustraties draag ik graag bij aan een sociaal duurzame wereld. Dit systeem is daar een voorbeeld van en wil ik graag toepassen in mijn bedrijf.⁠

NEEL & MINNE 

Ik heb de dienstverlening ervaren als duidelijk en persoonlijk. Cecile is open, nieuwsgierig en stelt de juiste vragen. Ik wilde een professionele, maar speelse uitstraling voor mijn bedrijf. De dienst die Cecile levert, betekent voor mij dat ik iets van mijzelf heb teruggekregen in een bijzondere vorm. Daar werd ik vrolijk van.

 

Corina Koolen,

Neel & Minne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar meer werk en opdrachten, kijk dan bij mijn portfolio!

Portretfoto: Evelien Hogers